Meme Kanseri Teşhisi

Meme kanserini çoğunlukla hasta kendi kendine teşhis etmektedir. Halen vakaların çoğunu, eline kitle geldiği için doktora başvuran kadınlar oluşturmaktadır. Bu durum meme tarama programını ülke çapında düzenli uygulayabilen ülkelerde farklıdır, bu ülkelerde meme kanseri çoğunlukla tarama mamografileri ile teşhis edilmektedir.

Meme kanseri teşhisinde altın üçlü meme muayenesi, mamografi ve bunları takip eden biyopsidir.


Reklamlar