Akciğer tomografi

Hocam merhaba,

Rutin kontrollerimde akciğer tomografisi cekildi. Sonucu online sistemden bugün aldım. Hocamızla görüşmem hafta içi olacak. Tomografi neticesi hakkında degerli fikirlerinizi almak isterim. sıkıntılı bir durum yoktur insallah?

Teşekkür ederim.

20.02.2019 - BT, Toraks (Kontrastlı)
Hizmet Tarihi ve Tanımı
Toraks BT (Kontrastlı) 20.02.2019:

Hasta 49 yaşında ve 110 kg olup 100 ml i.v. kontrast madde kullanılmıştır.

İnceleme nedeni: Opere meme karsinomu, tedavi sonrası rutin kontrol.

Her iki akciğerde milimetrik boyutlu bir kaç adet fissür traselerinde lokalize milimetrik boyutlu nodüler-ovoid konfigürasyonlu dansiteler izlenmiştir.Sol akciğer parankim alanları anterior kesiminde subplevral yerleşimnli fibroretiküler dansiteler mevcuttur.

Plevral ya da perikardial effüzyon, pnömotoraks saptanmamıştır.

Trakea orta hattadır. Ana hava yolları açık ve normal kalibrasyondadır.

Her iki hilus doğal görünümdedir. Hiler veya mediastinal LAP saptanmamıştır.

Kalp ve ana vasküler yapılar doğal görünümdedir.

Sol hemitoraks posterior kesiminde paravertebral alanda yaklaşık 2 cm genişliğinde cilt altı yağ dokusunda lokalize kistik görünümde hipodens lezyon izlenmiştir.

SONUÇ:
-Her iki akciğerde fissür traselerinde lokalize milimetrik nodüler dansiteler.
-Sol akciğerde sekel subplevral fibroretiküler dansiteler.
-Sol hemitoraks posterior kesiminde cilt altı yağ dokusunda öncelikle sebase kiste ait görünüm (klinik ve muayene korelasyonu
önerilir)

Cevap Yaz     Beğendim      Yboran      24.2.2019 - 21:55

etiketler: Akciğer tomografi  

Reklamlar