Meme tümörü

Merhaba, sizin görüşlerinize çok önem veriyorum. O yüzden bilgi almak amaçlı ananemin sonuçlarını sormak istedim. Ananem yaklaşık 3 ay önce meme tümörü sebebi ile ameliyat oldu. Ameliyat öncesi kemoterapi almadı. Ameliyat öncesi biyopside alınan parça ve ameliyat sonrası çıkarılan parçalar patolojide incelendi.Ben iki kez doku örneklerini inceletmek istedim. 2 ayrı patoloji laboratuarında inceleme yapıldı. Aşağıda en son yaptırdığım patoloji sonucuna ait bilgiler var. İlk rapor jpg formatında olduğu için buraya bilgileri yazamadım. Ama sizin için sakıncası yoksa onu da size mail atmak isterim. Böylece iki ayrı sonucuda görüp kıyaslayabilmiş olursunuz. Çünkü farklılıklar var. Şuan ananem 3. Kür kemoterapisini alacak. Acaba ilk patoloji raporu ve bu son rapordaki farklılıklar kemoterapi sürecinde değişiklik yapmayı gerektirir mi onu sormak da istiyorum ama ne yazıkki diğer raporun bilgilerini giremedim. Durumu ile ilgili görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim.

Hastanın Adı ve Soyadı: SABİHA BÜYÜKHATİPOĞLU Hastanın yaşı ve cinsiyeti: 74 K
Klinik bulgular: Opere meme Ca.
TANI: Meme (sağ, konsültasyon): İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM
Lenf ganglionu (aksilla, 10 adet): KARSİNOM METASTAZI (KAPSÜL İNVAZYONU MEVCUT, 8 TANESİNDE PERİGANGLİONER YAĞLI DOKU İNVAZYONU MEVCUT
Lenf ganglionu (aksilla, 9 adet): REAKTİF DEĞİŞİKLİKLER
GRADE (MODİFİYE BLOOM –RİCHARDSON): III TUBUL SKORU: 2
NÜKLEER PLEOMORFİZM SKORU: 3 MİTOZ SKORU: 3
TOPLAM SKOR: 8
PERİTÜMÖRAL LENFOVASKÜLER İNVAZYON: GÖRÜLDÜ
TÜMÖR NEKROZU: GÖRÜLMEDİ
TÜMÖR İNFİLTRE EDEN STROMAL LENFOSİTLER (TIL): % 3 (Grup A- Yok/Minimal - (% 0-10 aralığında)
İN SİTU KOMPONENT: % 15 ORANINDA HİGH GRADE İN SİTU DUKTAL KARSİNOM (SOLİD-KRİBRİFORM TİP) (TÜMÖR İÇİ VE ÇEVRESİNDE)
Not: TÜMÖR BOYUTU VE CERRAHİ SINIRLARIN DURUMU İLE İLGİLİ OLARAK İLK İNCELEMEYE AİT PATOLOJİ RAPORUNUN ESAS ALINMASI UYGUNDUR.
İmmünhistokimyasal yöntem BENCHMARK LT cihazı ile aşağıdaki antikorlar kullanılarak uygulanmıştır:
1- ER (Anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1), RTU, Rabbit monoclonal ab-Ventana
2- PR (Anti-Progesterone Receptor (PR) (1E2)), RTU, Rabbit monoclonal ab-Ventana 3- C-erb B2 (SP3) Mouse monoclonal antibody- Neomarkers- 1/100 konsantrasyonda. 4- Ki-67 (SP6) Rabbit monoclonal antibody- Biocare- kullanıma hazır.
Mikroskopik bulgular:
1- Östrojen reseptörü: İnvaziv tümör hücrelerinin % 90’ında kuvvetli yoğunlukta intranükleer boyanma görüldü. 2- Progesteron reseptörü: İnvaziv tümör hücrelerinin % 75'inde orta yoğunlukta intranükleer boyanma görüldü. 3- c-erb-B2: İnvaziv tümör hücrelerinde membranöz boyanma görülmedi.
4- Ki-67: İnvaziv tümör hücrelerinin % 30’unda intranükleer boyanma görüldü.
SONUÇLAR: 1- Östrojen reseptörü: POZİTİF
2- Progesteron reseptörü: POZİTİF
3- c-erb-B2: NEGATİF
4- Ki 67 proliferatif indeks: % 30
SISH (SILVER İN SİTU HYBRIDIZATION) RAPORU
Yöntem: VENTANA BENCHMARK LT AYGITI İLE İNFORM HER-2 DNA PROBE (VENTANA) KİTİ KULLANILMIŞTIR. C ERB B2 VE KROMOZOM 17 DNA PROBLARI İLE İŞLEM UYGULANAN PREPARATLAR ÜZERİNDE MİKROSKOPİK İNCELEME YAPILMIŞTIR.
Mikroskopik inceleme:
C-ERB B2 VE KROMOZOM 17 İÇİN HAZIRLANAN LAMLAR 100X İMMERSİYON İLE İNCELENDİ. SKORLAMA KRİTERLERİNE UYGUN İKİ ALANDAKİ TOPLAM 40 HÜCRENİN ÇEKİRDEĞİNDEKİ SİNYALLER SAYILDI.
Mikroskopik değerlendirme:
C-ERB B2: HÜCRELERDE ORTALAMA 2,4 BENEK SAPTANDI.
KROMOZOM 17: HÜCRELERDE ORTALAMA 2,2 BENEK SAPTANMIŞTIR. POLİZOMİ GÖRÜLMEDİ. 2,4 / 2,2 = 1,1 (amplifikasyon görülmedi)
SONUÇ: HER-2 NEU (C ERB-B2) GENİNDE AMPLİFİKASYON GÖRÜLMEDİ SISH SONUCU NEGATİF
EK RAPOR (22.10.2018)
Tarafımıza sonradan ulaştırılan tru-cut biopsi materyalinde (protokol no 24553) de immünhistokimyasal inceleme yapılmıştır:
İmmünhistokimyasal yöntem BENCHMARK LT cihazı ile aşağıdaki antikorlar kullanılarak uygulanmıştır:
C-erb B2 (SP3) Mouse monoclonal antibody- Neomarkers- 1/100 konsantrasyonda.
Mikroskopik bulgular:
c-erb-B2: İnvaziv tümör hücrelerinİN % 5'inde skor 1+ membranöz boyanma görüldü. SONUÇ: c-erb-B2: NEGATİF

Cevap Yaz     Beğendim      Gulsahh      9.12.2018 - 06:51

etiketler: meme  tümör  patoloji  Kemoterapi  

Cevaplar (1)

Cok gecmis olsun. Tabi mail atabilirsiniz.
drseviloz@gmail.com

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      9.12.2018 - 10:36

Reklamlar