yasemin2 (2)PET SONUÇLARI HAKKINDA

-Sol meme üst dış kadranda pektoral kas ve cilt ile yakın komşuluk gösteren primer malign kitlesel lezyonda çok yoğun metabozlizma saptanmıştır.Ayrıca sol aksillada yoğun metabolik metastatik LAP izlenmiştir.

-Surasternal bölge düzeyinde trakeal sol anterolaterinde yerleşimli BT' de karşılığı bulunamayan susantimetrik boyutlu fokal hafif...

Devamını Oku      Cevaplar 2      yasemin2      20.11.2018 - 23:00

Meme kanseri tanısı ve tedavisi

Yapılan patoloji neticesinde
Patolojik tanı;İnvasiz duktal karsinom, fokal skuamöz diferansianyon
-Histolojik grade : III--

2.Sol aksillar LAP, İİAB matertali ve hücre bloğu ; Karsinom metastazı ile uyumlu sitolojik bulgular.

Klinik Bilgi ; 1-Sol meme üst dış kadranda 5cm sapında natürde solid kisik komponent içeren kitle. 2-Sol aksil...

Devamını Oku      Cevaplar 2      yasemin2      15.11.2018 - 21:03

Reklamlar