Memenin Normal Yapısı

Meme Yapısı

Meme yeni doğanın besin kaynağı olduğu için hem neslin devamı için çok gerekli bir organdır hem de dişiliğin sembolüdür. Her meme ortalama 15-20 tane lobdan oluşur. Her bir lob küçük üzüm salkımı diye düşünülebilir. Üzüm taneleri süt yapan bölümü, sapları da süt kanallarıdır. Her bir lobdaki kanallar birleşerek aynı üzümde olduğu gibi tek bir kanal (sap) oluşturup meme başına açılırlar. Böylece her meme başına 15-20 kanal açılmış olur.

Bu üzüm salkımlarının arasında boşlukları da yağ dokusu ve bağ dokusu doldurur. Bu dokunun içinden sinirler, kan ve lenf damarları geçer. Meme dokusunun hemen arkasında göğüs kasları bulunur. Meme dokusunun kan damarları esas olarak koltuk altındaki ana damarlara ve lenf damarları da koltuk altındaki lenf bezlerine dökülür.


Reklamlar