Meme MR

MR için kişi manyetik bir alan (büyük bir mıknatıs) içerisine girer. Tünel biçimindeki bu aletin içerisine girerken hiçbir ferromanyetik (mıknatısın çekebileceği) metalin ki, buna bazı tip makyaj malzemesi de dahildir, üzerimizde olmaması gerekir. Ayrıca vücut içerisine operasyonla konulan, mıknatıstan etkilenebilecek tipte protezlerin ya da benzeri başka cerrahi materyalin de bulunmaması lazımdır.

Meme MR için intravenöz yolla yani damardan ilaç vermek lazımdır. İnceleme önce ilaç verilmeden daha sonra verilerek yapılır. Değerlendirme kanserli dokunun ilacı tutma özelliğine göre yapılır .

Ancak, iyi huylu tümörler de ilacı tutabildiği için yalancı pozitiflik (yani tümörün kötü huylu olmadığı halde kötü huylu imiş gibi görünmesi) mümkündür. Ayrıca normal meme dokusunun ilaç tutması, adet siklusunun değişik dönemlerinde farklılık gösterir.Siklusun normalde 28 gün olduğunu (adetin başladığı günü 1. gün sayarak) düşünürsek, MR çekilmesi için en uygun zaman aralığı 7 ile 20. günler arasındadır.

Meme hastalıklarını tanıda MR ne zaman kullanılır?

Halen mevcut ve nispeten ucuz olan görüntüleme yöntemleri (mamografi,ultrason)ve iğne biopsisinin güvenilirliği göz önüne alındığında ,MR incelemesinin meme kanserini tanıda bir tarama yöntemi olmadığını söyleyebiliriz. MR incelemesi ancak; tümör yayılımının belirlenmesi ile lokal hastalığın evrelendirilmesi ve kanser tedavisi görmekte olan hastalarda cerrahi operasyon sonrası nedbe dokusunda lokal tümör reküransının (meme kanserinin aynı lokalizasyonda tekrarlamasının) saptanması ile sınırlı kalmaktadır.


Reklamlar