Meme Ultrasonu

Ultrason, insan kulağının işitemiyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrason incelemesi sırasında radyasyon kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde bile rahatlıkla kullanılabildiği gibi herhangi bir durumda tespit edilen şüpheli bulgunun takibi için çok sık aralıklarla ve zahmetsizce tekrarlanabilir. Ultrasonografinin de mamografi gibi memenin daha az yoğun olduğu periodda çekilmesi önerilir.

Ultrasonografi memenin primer tarama yöntemi değildir. Belli bir yaşın altında ( 35 yaş altı )ve doğum yapmamış kadınlarda memede oluşabilecek ele gelen şişliklerin kontrolünde, yoğun memede klinik meme muayenesindeki anormal bulguların tanısında, mamografide saptanan kitlelerin yapısının ayrımında, katı (solid) veya sıvı kistik), görüntülenemeyecek kadar yoğun meme dokusunda ele gelen şişliklerin değerlendirilmesinde, yine mamografi incelemesinde saptanan asimetrik yapıların değerlendirilmesinde, meme protezli kadınların daha detaylı incelenmesinde ve mamaografinin ulaşamadığı noktalardaki oluşumların değerlendirilmesinde kulanılır.

İltihaplı memelerde abse oluşumunun kontrolünde, içi sıvı dolu iyi huylu şişliklerin içini iğne ile boşaltmada, şüpheli vakalarda yine iğne ile biyopsi yapmak için ultrason kullanılabilir.


Reklamlar