bilateral ulturason 2

sevil hnm öncelikle slmlar kız kardesimin ultrason sonucunu yorumlarsanız sevinirim
cilt ve cilt altı dokular normal kalınlıktadır
her iki memede fibroglandüler doku yoğunluğu yaş ile uyumludur
sol meme saat 2 hizasında meme başı kenarında 5.6x3.9 mm boyutlu hemojen hipoekoik düzgün sınırlı solıd lezyon izlenmişti
sağ meme dokusunda kitle izlenmemiştir
retromammer alanlar serbestir
aksiler bölgede patolojik görünümlü lenf nodu dikkat çekmemiştir.
BOYUN ULTASONOGRAFİ
bilateral parotis galandı derin yüzeysel lobu,submandibuler glandlarnormal boyutlardadır.parankim ekopaternleri homohen olup kitle saptanmamıştır
tiroid glandı her iki lob büyüklüğü normal sınırlardadı parankim eko yapısıhemojen eko şiddetinormaldir belirgin sınır veren nodül izlenmemiştir
servikal vasküler yapılaryumuşak dokular normal izlenmiştir
her iki servikal zincirde tüm kompartmanlarda en büyüğüsağ submanbibüler bölgede 21.6x6.3 mm boyutlu ekojen vasküller hillus yapılar izlenen fuziform hipoekoik reaktif lenf nodları izlenmiştir klinikve labaratuar bulgukarla koleraksiyon gerekirse ct korelasyonu önerilir şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim

Cevap Yaz     Beğendim      gozde      6.3.2014 - 10:15

etiketler: biteral ulturasın 2  

Reklamlar