Patoloji Rap. ve ön değerlendirmeniz

Sn.Hocam,

Kadın Yas: 47 Pat.Geliş: 29/01/14 Cevap:05/02/14
-------------------------------------------------
Klinik Bulgu: Sol Meme Ca.,Level 1 Aksiller Disseksiyon.

SONUÇ:
ER Pos.
PR Pos.
HER-2/neu 4B5 Neg.
Ki-67: % 18

Tanı: Meme Sol: Lumpektomi
Lenf Nodu: Aksilla Sol:Level 1 Disseksiyon

Tümör :
İnvaziv Dukt.Karsinom (NOS)
Hist.Grade-2 ( 3+3+1=7) ( Bloom Rich. Elst. Modif.)
Nukleer Grd-3 ( Modify.Black)
Çap: 1.6 cm.
Büyüme Pattern: İnfiltratif
İnvzv Tümörde Nekroz: Yok

Eşlik Eden İntraduktal Kars.: Var
İntraduktal Tümor Oranı: %10
"" """""" " Tipi: Kribriform,Solid,Clinging(Yüksek Gradeli)
"""" " Dağılımı: İnvzv Tümor sınırları içinde ve çevresinde)
Peritümoral Lenf/Vasküler Boşluk İnvazyonu: Görülmedi
Cerrahi Sınırlar: Tümör görülmedi
Tümörün en yakın cerrahi sınıra uzk: Sup-Anterior (0.6 cm)
Aksilla: 8 adt lenf nodunda metastaz görülmedi (0/8)

Evrelendirme: pT1c pN0 M_

ICD-O: M8500/3-C50.9

Gn.Cerr.Dr. ,Onkolog uzmanının da onayı ile Işın tedv. uygulayabileceğini, bu rap. ile Kemoterapiye şu aşamada gerek görülmeyebileceğini ancak istenildiği takdirde Oncotype Dx testi yaptırılabileceğini söyledi.

Size getekli tüm raporları da getirerek teyit almak istediğimizi, ancak ilk aşamada bu pat. raporu ile oncotype dx. testi ve kemoterapinin gerekliliği konusunda değerli görüşlerinizi almak istedik.
Saygılarımla,
Asahin

Cevap Yaz     Beğendim      asahin18      13.2.2014 - 17:18

etiketler: patoloji sonucum  

Reklamlar