mr sonucu

merhaba hocam ben daha önce size ultrason ve biopsi sonucumu yazmıstım. ultrason sonucumdasol meme saat 3 hizasında lateralde 9x10x12 mm boyutlarında lobule yer yer düzensiz konturlu milimetrik KaLsifikasyonlar içeren heterojen hipoekoik mass lezyon izlenmektedir./FA?.İİAB ve/veya yakın takip önerilir. sol meme saat4 hizasında periareolar 6x9x13 mm boyutunda kistik degenerasyon alanı ve hiperekojen kompartman içeren komplike mass lezyon mevcuttur/FA?. BİOPSİ SONUCUM:materyal İİAB klinik tanı fibroadenom?makroskobithermomarka toplama sıvısında açık kırmızı,akıcı kıvamda gelen mayi shandon cytorich red collection fluid ile sito santrifuj yapılarak 1preparat pap ile boyandı.2 adet hazır yayma preparat mgg ile boyandı.MİKROSKOPİ PATOLOJİK TANIsol meme saat 3 hizası,iiab: benign sitoloji fibro adenom ile uyumlu bulgular.... hocam bayramdan önce mr çektirmiştim sonuç bulgular:sol meme cilt cilt altı normaldir. sol aksillada asimetrik kortikal hipertrofi gösteren lenf nodları izlenmektedir. meme parankimi fibroglandüler dokudan zengindir. sol meme üst dış kadranda meme parankimine göre daha yoğun kontrastlanan parankim alanı izlenmektedir. sol meme saat 3-4 hizasında papilladan 5 cm uzaklıkta 27*11 mm ve komşuluğunda retroareolar alanda 10*11 mm boyutunda dinamik incelemede tip ı zaman sinyal intensite eğrisi gösteren lezyonlar izlenmektedir (BIRADS kategorisi lll).3 ay sonra kontrol mr inceleme ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. dinamik substraction incelemede maling karakterde zaman sinyal intensite eğrisi gösteren kitle lezyonu saptanmamıştır.diffuzyon incelemede diffuzyon kısıtlılığı saptanmamıştır. sonuç bu şekilde hocam doktorum ameliyat olmamı önerdi sizin yorumlarız benim için çok değerli ne yapmam gerekli hocam lütfen beni aydınlatabilirmisiniz teşekkürler.

Cevap Yaz     Beğendim      lalezar      5.11.2013 - 22:14

etiketler: mr sonucu  

Cevaplar (1)

ayrıca hocam mr devamında bulgular: sağ memede cilt cilt altı normaldir.sağ aksillada 1.5*1 cm boyutunda asimetrik kortikal hipertrofi gösteren lenf nodu izlenmektedir. meme parankimi fibroglandüler dokudan zengindir. dinamik substraction incelemede malign karakterde zaman sinyal intensite eğrisi gösteren kitle lezyonu saptanmıştır. diffüzyon incelemede diffüzyon kısıtlığı saptanmıştır.
sevgilerle..

Beğendim      lalezar      5.11.2013 - 22:26

Reklamlar