BRCA Meme Kanserlerinde memenin alınmadığı tedavi seçenekleri

BRCA Meme Kanserlerinde memenin alınmadığı tedavi seçenekleri ile meme alınmasının karşılaştırılması :

Kalıtsal meme kanserlerinin çoğunda BRCA (BReast CAncer gene) 1 ve 2 meme kanseri geni mevcuttur. Anormal BRCA 1ve 2 geni olan kadınların %85 inde, 70 yaşında meme kanseri olma riski mevcuttur. Ayrıca BRCA1 ve 2 gen bozukluğu olan kadınlar meme kanseri olurlarsa, 2. bir meme kanseri olma riskleri, gen bozukluğu olmayan kanserli kadılardan daha fazla bulunmuştur. Anormal BRCA 1 veya BRCA 2 geni olan kadınlarda yumurtalık kanseri riski de daha yüksektir.
Burada 2 çalışma özeti mevcuttur. Her iki çalışmanın sonucu, 2010 Avrupa Meme Kanseri Sempozyumunda açıklanmıştır.
İlk çalışmada, BRCA 1 veya BRCA 2 gen bozukluğu olan 657 meme kanserli kadında cerrahi seçenekleri karşılaştırılmıştır:
- Sınırlı cerrahi ve radyoterapi yapılan 302 kadın
- Memesi alınan 252 kadın
- Hem memesi alınıp hem radyoterapi yapılan 103 kadın

Tüm kadınlar 8 ila 9 yıl izlenmişlerdir.
Cerrahi seçenekleri farklı olmasına rağmen tüm kadınlarda hayatta kalma oranları aynı bulunmuştur. Hayatta kalma oranları aynı olmasına rağmen, sınırlı cerrahi yapılan BRCA 1 veya BRCA 2 gen bozukluğu olan kadınlarda, memesi alınmış BRCA1 ve BRCA 2 gen bozukluğu olan kadınlara göre 4-5 kat daha fazla yeni kanser oluşmuştur. Eğer kadın sınırlı cerrahi ve radyoterapi tedavisine ek olarak kemoterapi de almışsa, yeni kanser oluşumu memesini aldıran kadınlarla aynı oranda görülmüştür.
Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, anormal meme kanseri geni olan kadınlarda sınırlı cerrahi ve radyoterapi tedavisi ancak kemoterapi de eklenirse iyi bir seçenek olabilir.

Diğer çalışmada, BRCA gen bozukluğu olan kadınlarda meme kanseri teşhis edildiğinde diğer memeyi de koruyucu amaçlı alma işlemi değerlendirilmiştir. Bu çalışma, sağlıklı diğer memeyi almanın , yeni meme kanseri oluşumunu engellediğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada araştırmacılar, meme kanseri gen bozukluğunda sağlıklı memeyi almanın meme kanseri metastazlarına (başka organlara yayılma) ve sağ kalıma etkisini araştırmışlardır.
Araştırmacılar BRCA 1 veya BRCA 2 gen bozukluğu olan 390 meme kanserli kadını 6 yıl süreyle izlemişlerdir:
-138 kadınının diğer memesine koruyucu mastektomi (meme alınması işlemi) uygulanmıştır.
-252 kadının sadece hasta memesi tedavi edilmiş diğer sağlıklı memesi bırakılmıştır.

Bu çalışmada sağlıklı memenin alınmasının metastaz oranını ve sağ kalım oralarını değiştirmediği görülmüştür, yani yeni hastalık oluşma riski fazla olmasına rağmen bu durum hastalığın yayılmasına veya sağ kalım oranlarına etki etmemektedir.

Sonuç olarak BRCA 1 veya BRCA 2 gen bozukluğu olan kadılarda tedavi seçimi dikkatle planlanmalı ve planlama esnasında kanserin türü, hastanın tercihi gibi diğer önemli unsurlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Cevap Yaz     Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      8.11.2010 - 00:18

etiketler: BRCA 1  BRCA 2  mastektomi  lumpektomi  

Cevaplar (2)

teşekkür ederim hocam

Beğendim      ulkukt      18.5.2015 - 14:10

Kalıtsal yani genetik meme kanserlerinde değişik tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.Sağlıklı memenin de alınması bunlardan biridir,ancak oldukça ağır bir çözümdür.Bu nedenle karar vermek çok zordur,kararınıza ışık tutabilir düşüncesiyle yeni iki çalışmayı sizlere aktarmak istedim..

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      8.11.2010 - 00:23

Reklamlar