Annemin biyopsi raporu

Hocam raporu size aynen aktarıyorum.
KLİNİK BİLGİ:
meme ca
sağ meme 9 radiusunda tariflenen kadranektomi şeklinde cıkartıldı.
long-lateral
short-superior

MAKROSKOPİ:
lateral ve superiorundan sütürle işaretlenerek gönderilmiş 5*4*3,5 cm boyutlarında sağ meme kadrenektomi materyali, superiordan inferiora doğru 12 dilime ayrılarak incelendi.materyalin incelenmesnde net bir kitlesel lezyon izlenmedi.3*3*2 cmlik bir alan fibrotik görünümdeydi.
SC1-5 :superıor cerrahi sınırının tamamı 10 parça 5 kasette öreneklendi
İC1-5 :inferior cerrahi sınırının tamamı 9 parça 5 kasette örneklendi
1F,7F1-7F2 : 1. ve 2. dilimlerdeki fibrotik alanlardan 3 parça 3 kasette öreneklendi
2A-6C:2,3,4,5 ve 6. dilimlerinin tamamı 26 parça 26 kasette örneklendi.

MİKROSKOPİ:
dilimlerden hazırlanan kesitlerde 6.dilimde 0,3 cm çapında abortif duktal yapılar şeklinde infiltrasyon gösteren iri,hiperkromatik nükleuslu ,geniş eozinofilik sitoplazmalı atipik hücrelerden kurulu tümoral oluşum izlenmiştir.tümörün histolojik derecesi 2'dir.
(Tübül formasyonu :2,Pleomorfizm:2,Mitoz:2 )
Tümör anterior cerrahi sınıra 0.4 cm mesafededir.diğer tümör cerrahi sınıra 1cmden uzaktır.
Lenfovasküler invazyon mevcuttur.
Perinöral invazyon mevcut değildir.
Tümör dışı alanlarda %25 den az yer yer kribriform paternde duktal karsinoma in situ odakları izlenmiştir.Bu odaklar en yakın olduğu yerde inferiora 0,8cm ,posteriora 1cm , süperiora 0,1 cm mesafededir.
Tümor dışı alanlarda yer yer kolumnar hücre değişiklikleri ,basit hiperplazi alanları izlenmiştir.
Yapılan immünhistokimyasal çalışmada tümör hücreleri;
Östrojen reseptörü ile : negatif
progesteron reseptörü ile : negatif
CerB2 ile : 3+ boyanmıştır.

TANI :
İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM. GRADE 2/3 (MODİFİYE BLOOM RICHARDSON), sağ meme kadranektomi

Hocam bu raporu yorumlarsanız çok sevinirim.Annem
11 gün önce ameliyat oldu ve göğsünün bir miktarı alındı.

İlgilerinizden ötürü size teşekkür ederim
Saygılarımla.

Cevap Yaz     Beğendim      maydin2      25.6.2013 - 19:43

etiketler: patoloji sonuç  makroskopi  mikroskopi  

Cevaplar (3)

belirtmeyi unuttum, annem 54 yasında ve genel durumu iyidir.

Beğendim      maydin2      26.6.2013 - 15:41

Merhaba hocam,
İlginizden ötürü tekrar teşekkür ederim..öncelikle yanlış başlık yazdığım için özür dilerim.biyopsi raporu değil pataloji sonuçlarını yukarıda size yazmıştım.
annemin koltuk altına bakıldı ve hastalık olduğu,memesinde ise hastalık olmadığını söyledi doktorumuz.yarın kemoterapiye başlayacağız.
hocam kemoterapide kaç kür alacagımızı kim belirliyor,neye göre belirleniyor?bize söylenilen, 21 günde 1,toplam 4 defa alacagımız ve daha sonrasında da 12 hafta boyunca haftada bir ilaç alacagımız.bunların akabinde de radyoterapi göreceğimiz.
FROZEN incelemesinde;
MİKROSKOPİde :"ekstranodal yayılımı mevcuttur.en büyük metastatik lenf nodunun çapı 3cm "yazıyor
TANI olarak ;
"METASTATİK LENF NODU 4 adet, sentinel(1 adet ),nonsentinel (3 adet)"olarak yazıyor.bunlar ne anlama geliyor.

meme kanseri hakkında vermiş oldugunuz bilgiler ve yazdığınız kitaptan ötürü size teşekkür ederim.

Beğendim      maydin2      26.6.2013 - 15:38

Merhaba,
Çok geçmiş olsun. Annenizde çok küçük ve erken evre bir kanser sözkonusu,ancak çıkarılan doku yetersiz,bir alanda 4 mm,bir alanda 1 mm sınıra yakın ki en az 1 cm olmalı.Ayrıca koltuk altından lenf bezi bakılmadı mı? Tabi anneniz çok yaşlı ve düşkünse bu yapılan işlem yeterli olacaktır ama genel durumu iyi ve ömür beklentisi uzunsa o zaman benim tavsiyem daha geniş bir cerrahi uygulamak(ameliyat bölgesini genişletmek veya memeyi almak) ve koltuk altına da bakmak gerekir.Sonrasında çıkacak patoloji raporuna göre de devam tedavisini planlamak uygun olur.
Sevgiler,
Dr.Sevil Öz

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      25.6.2013 - 22:01

Reklamlar