16.04.2015 den bu güne gelişme (kemik metastaz)

merhaba doktor hanım, yine ben :( ve yine desteğinize ihtiyacım var.

hastanın geçmiş hikayesi burada vardı, http://www.meme-kanseri.biz/site-sorular/1370/bi_rads-5-malign-neoplazi-reaktif-lenf-bezi

annem ameliyatı oldu sol göğsü ve lenfler alındı. lenfler temiz çıktı. sonrasında kemoterapi aldı. hormon ilaç tedavisi sürüyor. 2-3 aydır ara ara kemiklerinde ağrı olduğunu söylüyordu. doktor olabilir normal dedi.

annem dizlerinde ve kaburgasındaki ağrılardan dolayı ısrar edince, sonunda kemik sintigrafisi çekildi. anneme henüz raporla ilgili bilgi vermedim. durum nasıl sizce? ne yapmamız gerek tedavi olarak ve umudumuz nedir?
(bundan önce akciğer vs de çekilmişti. 2-3 ay önce sıkıntı yok az lekelenmeler var ama o da yaşa vs bağlı normal şeyler dendi.) ilginize şimdiden teşekkürler

KEMİK SPEC
Bulgular: L5 vertebrada, bilateral fasseteklem lokalizasyonunda ve sol hemikorpusta artmış aktivite tutulu mları izlenmiştir. Sol sakroiliak eklemde diffüz, ortası hipometabolik, çevresi hipermetabolik tarzda artmış aktivite tutulumu izlenmiştir. (Met.)
Yorum: L6 vertebra ve sol sakroiliak eklemde met. ile uyumlu artmış aktivite tutulundan.

TÜM VÜCUT KEMİK SİNTİGRAFİSİ
Radyofarmas&tik: 20 mCi Tc-99m MDP
Görüntüleme Protokolü: Radyotarmasötik i.v. yolla verildikten 3 saat sonra yüksek rezolüsyonlu koliınatör kullanılarak yapıları tüm vücut kemik sintigrafisi çalışmasında:
Bulgular: Her iki omuzda ve sol diz ekleminde dejeneratif artritik değişiklikler ile uyumlu artmış aktivite tutulumları izlenmiştir.
Sol sternoklaviküler eklemde; L5 vertebrada ve sol sakroiliak eklemde met. ile uyumlu belirgin intensitede artmış aktivite tutulumları izlenmiştir.
Yourm: Sol sternoklaviküler eklemde, L5 vertebra ve sol sakroiliak eklemde met. ile uyumlu artmış aktivite tutulumları.

Cevap Yaz     Beğendim      ahukelali      25.12.2016 - 23:16

etiketler: kemik metastaz  

Cevaplar (4)

devamı 3...
Sakroiliak Eklem MR Raporu
Solda sakruında sakroilek eklem mesafesine bakan lokalizasyonda geniş alanda T1A serilerde hipointens, STtR sekansında hiperintens kontrastlı serilerde yaygın silik kontrastlanma izlenmiştir: Ayrıca iliak kemik sakroiliak eklem mesafesine bakan inferior posterior kesiminde de benzer görünüm mevcuttur, Bulgu stres fraktürü ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Sakroiliak eklem mesafesi normaldir. Sağ sakroiliak eklem mesafesinde ve sakroiliak ekleme bakan kemik yapılar normaldir.

Solda kesitlere kısmen dahil olan pelvik bölgede yaklaşık 2b mm şapında nodüîer oluşum mevcuttur jmyom?, över patoloji"?). Klinik değerlendirme önerilir

sonuçlarımız böyle.. yorum beklerken ben de pelvikte görünen oluşum için doktora testlerini yaptırıyorum. inşallah güzel haber verirsiniz. çok teşekkür ederim şimdidien

Beğendim      ahukelali      6.2.2017 - 11:34

devamı 2...
YORUM
1)izlemde meme ca.
2)Sol sternoklaviküler eklem bölgesinde dejeneratif-artritik değişiklikleri ön planda düşündüren görünüm.
3)Sol sakroiliak eklem bölgesinde hafif düzeyde metabolik aktivite artışı gösteren sakroileit veya önceki metastatik sklerotik görünüm. Hastanın önceki tetkikleri ile birlikte değerlendirme önerilir.
4)L5-S1 vertebra bölgesinde osteoporotik-osteoartritik değişiklikler

Lumbosakral spinal MR Raporu
Lombar lordoz doğaldır. Lomber vertebra korpus yükseklikleri normaldir.

L4-L5 intervertebral diskine bakan errd pîatelerde milimetrik spur formasyonları ve eşlik eden dejeneratif sinyal in lens i te değişiklikleri mevcuttur. Bu seviyede L4 vertebrada %25'ten az listezis mevcuttur. İntervertebral disklerde yaygın dejeneratif sinyal intensite kaybı mevcuttur.

L2-L3, L3-L4 intervertebral disklerinde diffüz aniiler bulging mevcuttur. Bıı seviyelerde spinal kana! ön-arka çaplan normaldir. L4-L5 intervertebral diskinde diffüz anüler bulging izlenmiştir. Listezise sekonder spinal kanal ön-arka çapı daralmıştır. Bilaterai nöral foramenler inferiordan daralmıştır.

Patolojik kontrastlanma alanı saptanmamıştır.

Konuş medüllaris L1 seviyesinde sonlan maktadır. Medüliaspinalis intensitesi, kaiibrasyorcu normaldir.

Beğendim      ahukelali      6.2.2017 - 11:33

merhaba, yoğun olduğunuz düşünmüştüm sorun değil, cevaplamanız çok mutlu etti. kemik sintigrafisinden sonra, doktor sürekli kemik ağrısı olmamasından şüphelendi ve tüm vücut pet çekimi yaptırdı, çıkan sonuçlar tamamen farklı olunca da saakroiliak mr ve lumbosakral mr çekimleri yapıldı, o da şu an tatilde ve sonuçların değerlendirilmesini bekliyoruz. bir tedaviye geçmedik.
sonuçlar şu şekilde
TÜMÖR FDG PET (6.1.2017)
Bas ve Boyun Görüntülerinde:
FDG tutulumu ve dağılımı fizyolojik sınırlarda olup patolojik FDG tutulumu gösteren odak saptanmamıştır.
Toraks ve M&djasten Görüntülerinde:
Sol meme operasyona sekonder olarak izlenmemiştir. Sol meme operasyon lojundasol aksilladasağ memede ve sağ aksiîlada artmış metabolik aktivite gösteren odak saptanmamıştır. Geri kalan kesimlerde FDG tutulumu ve dağılımı fizyolojik sınırlarda olup patolojik FDG tutulumu gösteren odak saptanmamıştır.
Kas ve İskelet Sistemi Görüntülerinde:
Sol sternoklaviküler eklem bölgesinde hafif skleroz artışı ve artritik değişiklikleri düşündüren değişiklikler ve yumuşak dokuda hafif düzeyde artmış metabolik aktivite (SUVmax=2.43j izlenmiştir. Sol sakroiliak eklem bölgesinde hafif düzeyde metabolik aktivite artışı gösteren (3UVma^=2,53) muhtehem önceki bilinen metile uyumlu ya da sakroileite sekonder değişiklikler, L5 vertebrada osteoporotik fraktür açısından şüpheli görünüm mevcuttur. Geri kalan kesimlerde FDG tutulumu ve dağılımı fizyolojik sınırlarda olup patolojik FDG tutulumu gösteren odak saptanmamıştır.

Beğendim      ahukelali      6.2.2017 - 11:31

Merhaba

Çok geçmiş olsun. Sorunuzu fark etmemişim, o dönemde çocuklarımla tatildeydim,sanırım gözümden kaçtı,bugün geçmiş yazılarımı kontrol ederken fark ettim.
Annenizin nasıl oldu? Kemik metleri ile ilgili tedavi almaya başladı mı?
Bu hastalık maalesef bazen böyle olumsuz sürprizler yapabiliyor. Bana hala ihtiyacınız varsa yazın lütfen.
Çok sevgiler.

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      5.2.2017 - 14:51

Reklamlar