Mr-ultrason ve mamografi

mr sonucu kontrast
*sağ meme üst dış kadranda pektoral kas anterior komşuluğundan başlayarak meme ucuna doğru uzanım gösteren non-mass segmenter dağılım gösteren konstrastlanma alanı izlenmekte olup in situ karsinom açısından şüpheli olarak değerlendirilmiştir.bu bölgeye yönelik histopatolojil verifikasyon önerilir.
*sol meme alt kadran orta kesimde santral yerleşimli yaklaşık 14x14 mm boyutlarda lobule konturlu tip 2-3 kontrast zaman paterni gösteren tubuler lezyon izlenmekte oluğ histopatolojik verifikasyonu öenrilir.
*sağ meme üst kadran orta kesimde anterior yerleşimli ve sağ alt kadaran orta kesimde milimetrik boyutlu non-spesifik satellite lezyon/foküs net yapılamayan odaklar izlenmektedir.
*sol memede orta kesimde daha belirgin dağınık yerleşimli birkaç adet non-spesifik foküs izlenmektedir.
*her iki memede birer adet büyüğü solda alt kadran dış kesimde nispeten derin yerleşimli yaklaşık 19x14 mm boyutlu kontrastlanmayan kist yapı izlenmektedir
)

ULTRASYON SONUCU
*Bilateral cilt kalınlıgı ve cilt altı yağlı dokular tabidir.
*biateral meme parankiminde fibroglandüler patern izlenmektedir.
*Sağ meme dış kadranda perlareolar yerleşimli fokal duktal ektazi izlenmiş olup sonografik limitlerde intraduktal patoloji saptanmadı.
*sağ meme saat 10 hizasında 2mm çapında fibrokistik kompleks mevcuttur.
*solda daha belirgin her iki memede büyüğü solda saat 3 hizasında 20*9mm boyutlu bazıları lobule konturlu ve bazıları ince ekojen septe içeren birkaç adet anekojik kistler izlenmektedir.
*sol meme saat 4 hizasında yaklaşık 6*4 mm boyutlu multpl septa içeren düzgün konturlu hipoekotik kistik lezyon izlenmiştir.(komplike kist7)
*bilateral aksiller bölgede patolojik boyutta ve görünümde lenf nodu saplanmadı.

MAMOGRAFİ SONUCU
*Her iki meme parkimi ileri derecede fibroglandüler yapıdadır.(tip d)
*cilt , cilt altı yağlı planlar ve normal görünümdedir.
*Her iki memede yapısal distorsiyon ya da mikrokalsifikasyon mevcut değildir.
*Sol meme üst dış kadranda 24x15 mm boyutlarında parankim ile superpoze, kontur demarkasyonu veren modüler opasite(dis merkez USG tetkikinde kist olarak verifiye edilmiş) izlenmiştir.
*sol meme cc projeksiyon iç kadranda subsantimetrik fokal asimetrik yogunluk alanı mevcut olup monografik değerlendirme önerilir.
*bilateral pektoral kas konturları tabii izlenmişitr.
*bilateral aksillalarda patolojik boyut ve natürde lenf nodu izlenmemiştir.

Cevap Yaz     Beğendim      esrakaya      14.12.2016 - 22:07

etiketler: Mrultrason ve mamografi  

Reklamlar