Rapor_İnceleme

Merhabalar Sayın Doktor/Doktorlar
Rapor sonuçlarını hekimden dinledim, durumun farkındayım fakat bir de siz değerli hoca/hocalarıma yorumlatmak istedim. Raporu buraya yapıştırıyorum en kısa zamanda cevabınızı bekliyorum teşekkürler.

Mikroskopik Bulgular :
Not : Olguda daha önce saptanan meme karsinomunun tarafımızca yapılan konsültasyonda meme karsinomunun yüksek gradeli olduğu gözlenmiştir. Daha önceki incelemede tümörün östrojen ve progesteron reseptörü ve Cerb B2 ile negatif sonuç verdiği saptanmıştır.Triple negatif olarakta adlandırılan bu meme karsinomları metastaz/nüks yaptığında meme karsinomu olduğunu gösteren GCDFP-15 ve Mammoglobulin gibi immünfenotipleyici ile de sıkça negatif sonuç alınmaktadır. Bu nedenle nüks tümörün meme karsinomu olduğu ancak klinik ve radyolojik verilere dayanılarak kararlaştırılabilir. İncelenen hastada tru cut biyopsi alınan doku örneğinin çok büyük bir bölümü tümör nekrozundan oluştuğundan morfolojik kıyaslama olanağı da elde edilememiştir.
Meme karsinomuna ait özellikler
Nükleer Grade : III
Tümör Nekrozu : Mevcut.
Lenf gangliyonu metastazı : Görülmedi.
Tanı Kodları : C50.9
Tanı:
Meme, sağ, tru-cut biyopsi, konsultasyon : invaziv duktal karsinom (bakınız not)
Toraks Duvarı, sağ, tru-cut biyopsi, konsultasyon: karsinom ( bakınız not )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PET Bulgular: Turaks kesitlerinde sağ hemitoraks duvarı lateral kesimde yerleşimli olup, anterior ve posterior kesimlere uzanım gösteren, komşuluğundaki 2-6. kostaları ve sternumu invaze eden, pektoral kas gruplarına meme dokusuna ve akciğer parankimine uzanım gösteren, aksial planda en geniş yerinde yaklaşık 7.5 cm ye varan yer yer nektroik alanlar içerdiği gözlenen çok büyük artmış FDG tutulum kitlesi (SUVmax 9.9) saptanmıştır.
Sağ göğüs duvarında tarif edilen büyük kitlesel lezyonun sağ akciğer parankimine olan uzanımları dışında her iki akciğer parankiminde ölçülebilen en büyüğünün çapı yaklaşık 3.5 cm olan çok sayıda irili ufaklı artmış FDG tutan parankim nodülleri/kitle lezyonları (SUVmax 8.4) izlenmiştir.Bunun dışında bilateral mediastinal lenfatik istasyonlarda yer yer konglomere görünüm alan artmış FDG tutan nekrotik görünümlü LAP kitleleri (SUVmax 6.1) mevcuttur.
Sağ aksillar fossada yaklaşık 5 cm çapında artmış FDG tutan nekrotik görünümlü lenf nodu (SUVmax 8.3)izlenmiş olup,ayrıca bu lenf nodu komşuluğunda interpektoral bölgelerde daha küçük boyutlu benzer görünümde diğer artmış FDG tutan (SUVmax 7.0) lenf nodları saptanmıştır.
İntraabdominal lenfatik istasyonlarda ve batın-pelvisteki diğer organ yapılarda patolojik düzeydeFDG tutulumu saptanmazken, sağ hemitoraks duvarında izlenen artmış FDG tutulum kitlesinin karaciğer dom düzeyinde özellikle segment 8-4A bölgesinde karaciğere invazyon şüphesi taşıdığı gözlenmiştir.Bunun dışında karaciğerin diğer parankimal bölgelerinde patolojik sayılabilecek bir FDG tutum odağı saptanmamıştır.
Kemik/Kemik iliği lojlarında ve inceleme alanına giren diğer vücut bölümlerinde patolojik sayılabilecek bir FDG tutum odağı saptanmamıştır.
Serebral ve Serebellar hemisferlerde PET rezolüsyon sınırları içerisinde beklenen düzey ve simetride FDG dağılımı izlenmiştir.Subkortikal yapılar normal görünümündedir.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Yorum:
Sağ hemitoraksta plevral yapıları, komşuluğundaki kostal yapıları, sternumu, pektoral kas gruplarını, akciğer ve meme parankimi invaze eden çok büyük malign hipermetabolik kitlesen lezyon
Sağ aksillar fossada multipl metastatik hipermetabolik LAP
Her iki akciğer parankiminde büyüğünün çapı 3.5 cm olan multipl metastatik görünümlü hipermetabolik parankim nodül ile, bilateral mediastinal lenfatik istasyonlarda metastatik hipermetabolik
---------------------------------------------------------------------------

Cevap Yaz     Beğendim      Mustafa1212      24.10.2015 - 20:45

etiketler: grade  3  nükleer  tıp  tümör  TANI  C50  c509  

Cevaplar (3)

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen, eksik gördüğünüz rapor varsa onu da atabilirim kayıtlı adresten e mail de atabilirsiniz, rica ediyorum. Saygılarımla

Beğendim      Mustafa1212      25.10.2015 - 23:57

Çok geçmiş olsun. Bu hastada bu raporlara bakarak buradan yorum yapmak doğru değil. Bu basit bir olgu değil. Doktorlarınınz tavsiyelerine uymanızı öneririm.
Selamlar,

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      25.10.2015 - 23:50

Çok geçmiş olsun. Bu hastada bu raporlara bakarak buradan yorum yapmak doğru değil. Bu basit bir olgu değil. Doktorlarınınz tavsiyelerine uymanızı öneririm.
Selamlar,

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      25.10.2015 - 23:50

Reklamlar