meme ca, tiroid nodül

merhaba, 41 yaş, meme ca, evre 1, hormonlar pozitif, sadece tümör alındı. 4 kür kemoterapi, 34 seans radyoterapi aldım. tüm tedaviler 1 yıl önce tamamlandı. 3 ayda bir lucrin ve günlük tamoksifen kullanıyorum. Tiroid USG de , Sağ lobda 3.2mm den 4 ay içinde 4.9 mm. e çıkan ve mikrokalsifikasyon içeren nodül nedeni ile biyopsi yaptırdım. Aşağıda sonucunu iletiyorum. ancak sol lob olarak ifade edilmiş, hatalı bir örnek mi alınmış olabilir mi ? aşağıdaki tespitte bir sorun görünmüyor sanırım ?

teşekkürler

Makroskopi :
Tiroid, sol lob inferior bölge, nodül, İİAB; 1. ve 2. enjektörler; 4 adet lam hazırlandı.
Mikroskopi :
Yaymada eritrositlerle kaplı zeminde, bol miktarda küçük gruplar ve serpintiler halinde,
normokromatik nükleuslu benign karakterde tirositlerden oluşan koheziv hücre grupları
izlenmektedir. Tirositlerin çevresinde yer yer kolloidal materyal mevcuttur.
Sitolojik olarak malignite ya da atipi lehine yorumlanacak bir bulgu yoktur.
Tanı :
TİROİD, SOL LOB İNFERİOR BÖLGE, NODÜL, İİAB; YAYMA:
- BENİGN SİTOLOJİ
- SİTOLOJİK BULGULAR KOLLOİDAL NODÜL İLE UYUMLUDUR

Cevap Yaz     Beğendim      ozlem2014      21.10.2015 - 18:22

etiketler: Meme Ca  tiroid nodül  mikrokalsifikasyon  

Cevaplar (1)

Çok geçmiş olsun. Kağıttaki sizin adınız ise ve iğneyi sağ tarafınıza batırdıklarından eminseniz sorun yok. Yanlışlıkla sol yazmışlardır.

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      21.10.2015 - 18:33

Reklamlar