mikropapiller invaziv meme ca

Eşim 38 yaşında 77 kilogram 162 cm boyundadır
2006 ve 2010 doğum tarihli 2 çocuk sahibiyiz.
Hormon veya doğum kontrol hapı kullanılmadı.
Sigara 2005 senesine kadar 30 yaşına kadar 12 sene içti.
Ailesinde Meme kanseri yok fakat babası akciğer ve annesinin babası akciğer kanserinden vefat etti.
Düzenli olarak adet görmektedir.
Mikropapiller invaziv meme ca teşhisi alarak, 29-7-2015’de meme koruyucu ameliyatı oldu.
Ameliyat patoloji sonuçları
PATOLOJİK TANI : Sağ meme, üst dış kadran, geniş eksizyon + Süperiodan reeksizyon + İnfero-lateralden reeksizyon + Sentinel lenf düğümü örneklemesi ve aksiller küraj materyali:
Tümör : İnvaziv mikropapiller karsinom
- Tümör çapı: 1 cm
- Histolojik grade: III (Bloom -Richardson / Nottingham)
- Skor: 8 Tubulus yapımı: +++
Nükleer atipi : +++
Mitoz: ++
- İnsitu komponent: Tümör içinde ve yakın perifierinde ve inferiorda %2-3 oranında yüksek gradeli DCIS mevcut
- Nekroz: Görülmedi
- Kalsifikasyon: Görülmedi
- Lenfovasküler invazyon: Yaygın mevcut
- Perinöral invazyon: Görülmedi
- Tümörün yayılım paterni: İnfiltratif
- Stromal reaksiyon: Orta yoğunlukta desmoplazi ve lenfatik infiltrasyon
- Süperiordan reeksizyon: Özellik görülmedi
- İnfero-lateralden reeksizyon: Özellik görülmedi
- Rezeksiyon sınırları (reeksizyon ile birlikte): Tümör görülmedi. Tümörün en yakın olduğu süpero-medial cerrahi sınırdan uzaklığı 0.7 cm dir. Diğer cerrahi sınırlardan uzaklık ≥ 1 cm dir.
Sentinel lenf düğümleri: 4adet lenf düğümünden 1 tanesinde karsinom metastazı (1/4). Metastatik lenf düğümünün çapı 1.5 cm olup 1 cm lik alanı metastatiktir. Perinodal invazyon görülmemiştir.
Aksilla lenf düğümleri: 14 adet lenf düğümünden 4 tanesinde karsinom metastazı (4/14). Perinodal invazyon görülmemiştir.
Apikal lenf düğümü: 1 adet lenf düğümünde reaktif hiperplazi (0/1). Metastaz görülmedi.
Toplam lenf düğümü sayısı: 19 adet lenf düğümünden 5 tanesinde karsinom metastazı (5/19).
Aksiller yağ yastığı olarak gönderilen doku: Yağ involüsyonu gösteren meme dokusu (aksesuar meme)
Makroskopik bulgular:
1- Sağ meme, üst-iç kadran : Süperiordan çift kısa, lateralden çift uzun iple işaretli; süperior inferior çapı 4 cm, lateral medial çapı 5 cm, anterior posterior çapı 2,5 cm ölçülerinde sağ meme eksizyonu. Kesitlerinde süperior cerrahi sınırdan 0,8 cm, süperomedialden 0.4 cm, medial cerrahi sınırdan 1.5 cm, inferior cerrahi sınırdan 2 cm, lateral cerrahi sınırdan 2.5 cm uzaklıkta, anterior ve posteriordan 1 cm uzaklıkta 0.9x0.8x0.7 cm ölçülerinde kirli beyaz renkli tümöral kitle görülmüştür. İnferior cerrahi sınıra doğru uzanan beyaz renkli, fibrotik kanal mevcuttur. Bunun dışında çevre meme dokusu yağlı görünümdedir.
İntraoperatif konsültasyon sonucu: İnvaziv karsinom
2-Süperiordan reeksizyon: Dış yüzünden iple işaretli 1.5x1x1 cm ölçülerinde meme dokusu. 2/K(-)
3-İnferolateralden reeksizyon: Lateralden uzun, meme başından kısa iple işaretli 5x1.5x1 cm ölçülerinde meme dokusu. Kesitlerinde özellik görülmedi. (lateralden inferiorda doğru örneklendi): 2/K(+)
4-SN: En büyüğü 2x2 cm, en küçüğü 0.6x0.5 cm ölçülerinde 4 adet yağlı doku. En büyük olanı ve en küçük olanı mavi boyalıdır. Büyük lenf düğümünün çapı 1.5 cm, küçük olanı 0.4 cm dir. (4-1-4-2 aynı lenf düğümü)
İntraoperatif konsültasyon sonucu: Metastaz görülmedi.
5-Aksilla: Yaklaşık 6x5x3 cm ölçülerinde aksiller yağlı doku. Kesitlerinde en büyüğü 1.5 cm, en küçüğü 0.3 cm 9 adet lenf düğümü izlendi.5/K(-)
6-Aksiller yağ yastığı: 5x4x2 cm ölçülerinde yağlı doku. Kesitlerinde fokal kanama alanı dışında özellik görülmemiştir.
1- Östrojen reseptörü: Negatif
2- Progesteron reseptörü: Negatif
3- Cerb-B2: Kuvvetli pozitif (Skor: 3)
4- Ki-67: % 20

Ameliyat sonrası belirlenen Tedavi planı
4 kür 21 günde bir
Doksorubisin 60mg/m2= 108
siklofosfamid 600 mg/m2=1086

Ardından 4 kür 21 günde bir
Dosetaksel 100 mg/m2 181 mg
trastuzumab 8 mg/kg yükleme 616 mg
6 mg/kg idame 462 mg
Uygulanacak şeklinde tedavi planlandı
Kemoterapi
Ameliyat 29/7 olduktan sonra
1.kemoterapi 12 ağustos
2.kemoterapi 2 eylül
3.kemoterapi 23 eylül alınarak tedaviye devam edilmektedir.

Eşimin hastalık tipi, Tedavisi hakkında bilgi, nüks ihtimali, hastalık tipinin zorluk derecesi ve tedavi sonunda tamamen kurtulabileceği hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler

Cevap Yaz     Beğendim      mec      6.10.2015 - 09:32

etiketler: mikropapiller  Meme Ca  Kemoterapi  

Cevaplar (2)

ameliyat sonrası kemoterapi öncesi CEA 1,11 ng/ml
ameliyat sonrası kemoterapi öncesi CA 15-3 23,64 u/ml
ameliyat ve 5.kemoterapi sonrası CEA 0,864 ng/ml
ameliyat ve 5.kemoterapi sonrası CA 15-3 41,5 u/ml
yorumlayabilir misiniz? teşekkürler

Beğendim      mec      20.11.2015 - 11:21

Merhaba,

Çok geçmiş olsun. Eşinizin tümörü orta derecede,küçük olması avantaj,koltuk altında yayılım olması ve hormona duyarsız olması dejavantaj.Bu durumda nüks ihtimali biraz daha fazla olabilir ancak ne olacağımızı istatistiklere bakarak karar veremeyiz. % 20 demek 20 kişi etkilenecek 80 kişi etkilenmeyecek demek biliyorsunuz. O yüzden boşverin bunları hiç düşünmeyin.Tedavilerini olsun,sağlıklı yaşasın,mutlu huzurlu olsun. Yaşamlarınızı hiç bir şey yokmuş gibi normal sürdürmeye çalışın. Eşinizi çok sevin , ona en iyi ilaç siz ve çocuklarınız.

Sevgiler

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      6.10.2015 - 15:00

Reklamlar