Pataloji Raporu

Hocam öncelikle sorularımıza verdiginiz yanıtlar ve bizi aydınlattıgınız için çok teşekkür ederim. Annemin Pataloji raporunu yorumlarsanız çok sevinirim.

MATERYALİN
Alındığı Yer/Organ: Sağ meme Alınış Şekli: MKC+Aksiller küretaj

KLİNİK BULGULAR ve TANI: Frozen:Seninal len nodu pozitif


MAKROSKOPİK BULGULAR: Frozen materyali: 7.5x5.5x3cm ölçülerinde meme
dokusu. Kesitinde 1.5x1cm ölçülerinde en yakın cerrahi sınıra 0.8cm yakınlık gösteren
krem beyaz renkli alan görülmüştür. Ayrı poşet içerisinde gönderilmiş topluca 3.5x2.5x1cm ölçülerinde aksiller yağ dokusu. Kesitinde en büyüğü 1.3cm çapında 8 adet lenf nodu çıkarılmıştır. Sentinal lenf nodu 1.5x1cm ölçülerinde yağ dokusu. Kesitinde 0.8cm çapında 1 adet lenf nodu çıkartıldı. T:4p-4k/D:1p-1k/L:6p-1k/SL: 3p-1k

PATOLOJİK TANI : Sağ meme+aksilla; meme koruyucu cerrahi+aksiller küretaj:
-İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM
.Histolojik grade : II (Modifiye Bloom Ricardson)
.Nükleer grade : II
.Tümör boyutları: 1.5cm
.Tümör nekrozu : Var. Hafif
.Lenfatik invazyon : Var, Venöz invazyon : Görülmedi
.Perinöral invazyon : Var, Tümöre iltihabi yanıt: Hafif lenfositer
.Tümöre stromal yanıt : Hafif derecede desmoplazi
.Tümör multisentrisitesi: Var
.Lobuler kanserizasyon: Görülmedi
.Cerrahi sınırlar : Cerrahi sınırlarda tümör görülmedi.
.Karsinoma in situ : Var (~%20, komedo tip, yüksek gardeli)
.Lenf nodları : Sentinal ve aksiller birer adet lenf nodunda karsinom metastazı mevcut. (+2/8). perinodal yayılım yok. Metastatik en büyük lenf nodunun çapı:1cm. 6 adet lenf nodunda reaktif hiperplazi

Not: Neoadjuvan kemoterapiye bağlı tümörde hafif regresyon mevcut olup Regresyon gradi 2 olarak değerlendirildi. (Hafif fibrozis , tümöral doku baskın)

Cevap Yaz     Beğendim      seher54      8.9.2015 - 16:31

etiketler: İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM  

Reklamlar