BI_RADS 5 malign neoplazi - reaktif lenf bezi

merhaba Annem 63 yaşında 1.50 cm 60 kg, en az 15 yıldır sigara içiyor.son dönemde günlük ort.10 adet. 3 çocuk sahibi 37-35-18 yaşlarında
5 yıl önceki son mamografide
Her iki cilt cilt altı dokular tabidir.
Her iki memede fibroglanduler yapılar üst dış kadranda yer yer kaba ve nodüler görünümdedir ( fibrokistik değişiklikler ).
Sol meme alt iç kadranda küme özelliği gösteren mikro kalsifikasyon alanları izlenmektedir. US ve histopatolojik inceleme
önerilir. Sol meme üst dış kadranda periareolar alanda yaklaşık 0.7 cm çapında iyi sınırlı yuvarlak opasiter görünüm dikkati
çekmiştir .
Her iki aksillada patolojik özellikte lenf nodu izlenmedi
biyopsi istemedi.

bu ayki sonuçları ise şöyle:
BİLATERAL MAMMOGRAFİ*
Her iki meme tip 3 meme paternindedir.
Sol meme alt iç kadranda glanduler doku içersinde polimorfik şekilli malign kalsifikasyon odakları dikkati çekmiştir
Her iki meme cilt kalınlığı normal sınırlarda areola tabiidir.
Her iki memede yapı distorsiyonu, yada spiküle konturlu kitle lezyonu saptanmamıştır.
Her iki aksillada patolojik boyutlu lenf bezi izlenmemiştir.
*BİLATERAL MEME US İNCELEMESİ*
Her iki meme cilt ve cilt altı dokuları ile retromammarian alanlar normal görünümdedir.
Sağ memede solid-kistik lezyon izlenmemiştir.
Sol memede saat 7 hizasında 10x20mm boyutlarında lobule konturlu superıor komşuluğunda saat 9 hizasında 8x15mm
boyutlarında lobule konturlu hipoekoik malign özellikte kitle lezyonları izlenmiştir.
**Histopatolojik korelasyon önerilir.
Sol aksillada büyüğü 6x25mm boyutlu reaktif görünümlü lenf bezi izlenmiştir.
Sağ aksillada patolojik boyutlu lenf bezi izlenmemiştir.

ÖN TANI / İNTRAOPERATİF KONSULTASYON/ KONSULTASYON TANISI:
Sol meme alt iç kadranda polimorfik kalsifiaksyon alanından tru-cut biyopsi materyali.
İnvaziv duktal Ca ? BI-RADS 5
MAKROSKOPİK BULGULAR:
Büyüğü 1,2 cm uzunlukta 3 adet meme biyopsisi. 1/y
MİKROSKOPİ: Meme dokusuna ait kesitlerde desmoplastik stroma içinde yerleşmiş gruplar
tübüler yapılar halinde infiltrasyon oluşturan pleomorfik, iri, hiperkromatik nükleuslu, eozinofilik
sitoplazmalı atipik epitelyal hücrelerin oluşturduğu malign neoplazi izlendi.
TANI:
İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMA; SOL MEME TRU-CUT BİYOPSİ
ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ İLE: %90
CERB-B2 İLE STOPLAZMİK BOYANMA İZLENMİŞ, MEMBRANÖZ BOYANMA GÖZLENMEMİŞTİR.
PROGESTERON İKİ KEZ TEKRAR EDİLMESİNE RAĞMEN SAĞLIKLI SONUÇ ELDE EDİLEMEMİŞTİR.

dün BT c-50 taramasına girdi. sonuç henüz çıkmadı.
bu sonuçlara göre durum nedir. anladığım bir kanser türü ama kötülük derecesi nasıl? verdiği zarar büyüklüğü ne olabilir? kötünün içinde hangi derecede kötü? dağılma varmı yada göğsün komple alınması şart mı? özellikle son tanı kısmında verilen tıbbi bilgilerin açılımını anlamak istiyorum. sizin fikrinizi de almak istedim. psikolojik olarak da en az zararla elimden geleni yapmak istiyorum. yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap Yaz     Beğendim      ahukelali      16.4.2015 - 14:05

etiketler: malign neoplazi  reaktif lenf bezi  östrojen  progresteron  

Cevaplar (4)

merhaba doktor hanım, yine ben :( ve yine desteğinize ihtiyacım var.
annem ameliyatı oldu sol göğsü ve lenfler alındı. lenfler temiz çıktı. sonrasında kemoterapi aldı. hormon ilaç tedavisi sürüyor. 2-3 aydır ara ara kemiklerinde ağrı olduğunu söylüyordu. doktor olabilir normal dedi.

annem dizlerinde ve kaburgasındaki ağrılardan dolayı ısrar edince, sonunda kemik sintigrafisi çekildi. anneme henüz raporla ilgili bilgi vermedim. durum nasıl sizce? ne yapmamız gerek tedavi olarak ve umudumuz nedir?
(bundan önce akciğer vs de çekilmişti. 2-3 ay önce sıkıntı yok az lekelenmeler var ama o da yaşa vs bağlı normal şeyler dendi.) ilginize şimdiden teşekkürler

KEMİK SPEC
Bulgular: L5 vertebrada, bilateral fasseteklem lokalizasyonunda ve sol hemikorpusta artmış aktivite tutulu mları izlenmiştir. Sol sakroiliak eklemde diffüz, ortası hipometabolik, çevresi hipermetabolik tarzda artmış aktivite tutulumu izlenmiştir. (Met.)
Yorum: L6 vertebra ve sol sakroiliak eklemde met. ile uyumlu artmış aktivite tutulundan.

TÜM VÜCUT KEMİK SİNTİGRAFİSİ
Radyofarmas&tik: 20 mCi Tc-99m MDP
Görüntüleme Protokolü: Radyotarmasötik i.v. yolla verildikten 3 saat sonra yüksek rezolüsyonlu koliınatör kullanılarak yapıları tüm vücut kemik sintigrafisi çalışmasında:
Bulgular: Her iki omuzda ve sol diz ekleminde dejeneratif artritik değişiklikler ile uyumlu artmış aktivite tutulumları izlenmiştir.
Sol sternoklaviküler eklemde; L5 vertebrada ve sol sakroiliak eklemde met. ile uyumlu belirgin intensitede artmış aktivite tutulumları izlenmiştir.
Yourm: Sol sternoklaviküler eklemde, L5 vertebra ve sol sakroiliak eklemde met. ile uyumlu artmış aktivite tutulumları.

Beğendim      ahukelali      25.12.2016 - 22:31

SONUÇ:
■ Sol memede iç kadranda 2 adet hipermetabolik nodüier lezyon(primer malign lezyon). Sol meme alt iç kadrandan alt dış kadrana uzanan minimal artmış metabolik aktivite gösteren dansite artış alanı( tümöral yayılım?).
■ Her iki aksillada reaktif karakterde lenf nodlan.
■ Uzak organ metastazı ile uyumlu görünüm izlenmemiştir.

Beğendim      ahukelali      21.4.2015 - 22:40

zaman ayırıp cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
acaba bu sonuçlara göre alınması şartmı. kemoterapi ile hücreler öldürülüp yayılması engellenip tedavi yoluna gidilme gibi bir olasılık yok mu? annem aşırı duyarlı bu konuda.
PET-BT sonuçları. şimdiden ilginize çok teşekkür ederim.
Bas-bovun: Sağ level 2A'da 9.7x8.4 mm boyutunda hilusu izlenen reaktif karakterde lenf nodu izlenmiştir.
Toraks: Sol aksillada 10.8x10.2 mm (SUV max:0.98), 8.4x7 mm (SUV max:0.82 ve 17x13 mm boyutunda (SUV max:0.85) hilusu izlenen reaktif karakterde lenf nodlan izlenmiştir. Sağ aksillada hilusu izlenen 19x9 mm, 7.6x7.5 mm ve 8.6x5 mm boyutlu reaktif karakterdeki lenf nodlannda düşük düzeyde FDG tutulumu (SUV max:l) izlenmiştir. Mediastende patolojik boyut ve karakterde lenf nodu izlenmemiştir.
Sol meme üst iç kadranda 14x9.2 mm boyutunda düzensiz sınırlı lezyonda (SUV max:3.16) ve sol meme alt iç kadranda 12.4x18 mm boyutlu lobüle konturlu lezyonda (SUV max:2.85) artmış FDG tutulumları izlenmiştir. Ayrıca alt iç kadranda izlenen lezyondan alt dış kadrana doğru meme flbroglanduler yapısı içindelineer tarzda 2.8.x36 mm boyutlu (APxL) dansite artışı alanında artmış FDG tutulumu (SUV max: 1.53) saptanmıştır. Akciğerde parankimal/subplevral nodul ile uyumlu görünüm izlenmemiştir,
Abdomen-pelvis: Safra kesesini %75'e yatan dolduran, FDG tutulumu izlenmeyen muit iple taş ile uyumlu görünümler izlenmektedir.
kas-iskelet: L4 vertebra alt end-plate'inde, L5 vertebra üst end-plate'inde korpus sol kesimlerinde fizyolojik düzeyde FDG tutulumu izlenen sklerotik alanlann benign natürlü (dejenerasyona sekonder) olduğu düşünülmüştür.
Tüm vücutta diğer alanlarda FDG tutulum ve dağılımı fizyolojik sınırlardadır.

Beğendim      ahukelali      21.4.2015 - 22:39

Merhaba
çok geçmiş olsun . 5 yıl önce o bölgede kanser şüpheli alanlarda kanserleşme olmuş çok yavaş seyirli bir tümör hormon pozitif olmasıda iyi. İki yerde olması nedeniyle memenin alınması uygun olur. Merak etmeyin gayet iyi tedavi olur.

Sevgiler

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      21.4.2015 - 20:30

Reklamlar