MEME MR-DİNAMİK BİLATERAL

GELİŞ NEDENİ: Aralık 2012 tarihinde sağ memeden invaziv duktal karsinom nedeniyle meme koruyucu cerrahi geçiren hastanın temmuz 2014 tarihli us incelemesinde sağ meme saat 6 hizasında operasyon düzeyinde cilt altı yumuşak dokuda kalınlaşma ve fibroize ait düzensizlikler ve bu düzeyde 15*8 mm boyutlarında seromayı düşündüren koleksiyon tanımlanmış. (6 KÜR KEMO, 30 SEANS RADYOTERAPİ UYGULANDI. ZOLADEX İĞNE 28 GÜNDE BİR -TAMOKSİFEN DEVAM EDİYOR.)

BİLATERAL MEME MR - DİNAMİK MR İNCELEMESİ

Her iki meme tip 2 parankim paterninde olup IV.gad enjeksiyonu sonrası fibrglandüler dokuya ait zemin kontrastlanması hafif düzeydedir.

Sağ meme cildinde özellikle alt kadranlarda belirginleşen belirgin kalınlaşma dikkati çekmektedir.

Sağ memede saat 6 hizasında operasyon lojunda cilt çekitisi, belirgin parankimal distorsiyon ve parankimal heterojenite ile bu düzeyde yaklaşık 3,5*1,5 boyutlarında yüksek proteinöz içeriğine sekonder T1 AG lerde hafif yüksek sinyal intensitesinde izlenen seroma kavitesi ile uyumlu kistik lezyon mevcuttur.
IV.Gad enjeksiyonu sonrası dinamik serilerden elde edilen subtraksiyon görüntülerde tanımlı seroma kavitesinde geç serilerde daha belirgin olarak izlenen ince cidarsal kontrastlanmaların geliştiği kaydedilmiştir. Operasyon lojunda da benzer şekilde geç serilerde belirginleşen hafif heterojen opaklaşmaların geliştiği kaydedilmiştir. Bulgular post operatif değişiklik lehine yorumlanmıştır.

Ayrıca sağ memede saat 5 hizasında ve sol memede saat 8 hizalarında birer adet milimetrik boyutlarda intramamarian lenf nodu kaydedilmiştir.

Sol meme parankimi içerisinde tanımlı lenf nodu dışında prekontrast serilerde yer kaplayan lezyon ya da subtraksiyon görüntülerde patolojik opaklaşma tespit edilmemiştir.

SONUÇ: sağ memede tanımlanan post operatif değişiklikler. Ancak hastanın primeri nedeniyle MR takipleri belirleyici olacaktır.

Hocam sonucu yorumlarmısınız. Nüks veya benzeri bir durum bir sıkıntı varmı.
Tümör markırları CEA 1,30-- CA125 4,6 -- CA15-3 6,6 -- CA19-9 0,8

Cevap Yaz     Beğendim      kanaryacan      12.11.2014 - 14:58

etiketler: Meme MR  

Cevaplar (2)

Ayrıca tümör markerlarınız son derece normal

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      12.11.2014 - 18:50

Merhaba,

Çok geçmiş olsun. Nüks yok sadece ameliyat bölgesinde lenf akımı bozulur ve sıvı birikebilir. Sıvı birikmiş,cilt radyoterapiye bağlı kalınlaşır. Ultrason ile takibe devam etmeniz uygun olur.

Merak etmeyin,sevgiler.

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      12.11.2014 - 18:49

Reklamlar