2 memeden patoloji sonucu-2

Hocam biyopsi raporumu değerlendirip radyolojik tetkik sonuçlarımı istemiştiniz.
usg raporum:
us'de sol meme saat 1 hizasında areola kenarında yaklaşık 18x6 mm boyutunda düzgün sınırlı hafif lobüle, heterojen-hipoekoik solid kitle izlenmiştir.(yüksek olasılıkla bening) us'de sağ meme saat 9 hizasında areolaya 3 cm mesafede 8x4 mm boyutunda düzgün sınırlı, nonlolbüle, heterojen-hipoekeoik solid kitle izlenmiştir.(yüksek olasılıkla bening). us'de sağ meme saat 1 hizasında areola kenarında duktus seyri boyunca yerleşim gösteren, büyüğü 14x5 mm boyutlarında olan düzgün sınırlı , lobüle konturlu, renkli Doppler US'de vaskülarizasyon gösteren multipl solid kitleler izlenmiştir..(yüksek olasılıkla bening) US'de sağ meme saat 10 hizasında aerolaya 3 cm mesafede yeni 11x6 mm boyutunda düzgün sınırlı, nonlolbüle heterojen hipoekeoik solid kitle izlenmiştir. Bunun dışında her iki meme ve aksillalar sonografik olarak normaldir.SONUÇ:-Sol memede 1 sağ memede 1 adet takipte stabil "yüksek olasılıkla bening" solid kitle (BI-RADS 3) 6 ay sonra lezyona yönelik US önerilir. - Sağ memede takipte BI-RADS 3 multipl solid kitleler 6 ay sonra lezyona yönelik US önerilir.-Sağ memede yeni tanı "yüksek olasılıkla bening" solid kitle BI-RADS 3 6 ay sonra lezyona yönelik US kontrolü önerilir.-Hastanın MR ile değerlendirilmesi önerilir.

Cevap Yaz     Beğendim      mely      18.9.2014 - 08:39

etiketler: Meme Ca  BİYOPSİ  usg  mr  

Cevaplar (3)

merhaba

Patoloji sonuçları çok aktivite gösteriyor , yani hücreler çok aktif, değişime açık, sonuçta bunlar birbirine yakın kitleler,en doğrusu hepsini almak. Yer olarak kolay yerdeler,kolaylıkla alınabilirler.

Sevgiler.

Beğendim      Op-Dr-Sevil-Oz      18.9.2014 - 14:38

MR raporumu daha önce değerlendirmiştiniz.Hocam bana lezyonların iyi olduğu söylendi ve 6 ay sonrasına USG verdiler.ameliyat yapılması gerekir mi?
37 yaşındayım hiç çocuk olmadı.menarj yaşım 12.ailede meme ca öyküsü yok.obezim. tiroid yetmezliği ve insülin direncim var bunlar için ilaç kullanıyorum.sigara içmiyorum alkolse çok ender ve az miktarda kullanıyorum.
geçen yıl da USG raporumu değerlendirmiştiniz ve o zaman söylediklerinizi gittiğim fakültede bu sene yaptılar.sizin görüşleriniz benim için önemli... vakit ayırıp özveriyle ilgilenip cevap verdiğiniz çok teşekkür ederim.

Beğendim      mely      18.9.2014 - 08:41

MR raporum;
memeler tip3 yoğunluktadır. postkontrast serilerde zemin kontrast tutulumu izlenen kistik lezyonlar izlenmektedir. subtraksiyon seride her iki memede non-spesifik odaksal multipl kontrast tutulumları mevcut olup altta yatan proliferatif fibrokistik hastalığa bağlı oldukları düşünülmüştür. sol memede üst-dış kadran posteriorda 10x7 mm boyutunda düzgün sınırlı oval şekilli, T2a seride hiperintens özellikte, bunun inferioru düzleminde ancak yine üst-dış kadranda 12x6 mm boyutunda düzgün sınırlı bilobüle şekilli, T2a seride hafif hiperintens özellikte solid 4.kontrast madde enjeksiyonu sonrası homojen kontrast tutulumu gösteren solid kitleler izlenmiştir. kitlelerde dinamik kontrastlı seride giderek (tip1) kontrastlanma paterni izlenmektedir. ayrıca sol memede areolanın hemen lateral komşuluğunda anteriorda 19x9 mm boyutunda düzgün sınırlı oval şekilli T2a seride hiperintens özellikte ve 4. kontrast madde enjeksiyonu sonrası yoğun noktasal kontrast tutulumu gösteren bir diğer solid kitle (hafif derecede şüpheli) izlenmektedir. bu kitlenin us karşılığı mevcut olup saat 2 hizasında areola kenarında, mikrolobüle sınırlı, Doppler US'de yoğun vasküler hipoekoik solid kitle olarak izlenmiştir. Sağ memede multipl odaksal kontrast tutulumları dışında üst-iç kadranda meme başından anteriordan meme orta kesimine kadar uzanan 4 cm'lik bir alanda kitlesel olmayan bölgesel dağılımlı, heterojen asimetrik kontrast tutulumu izlenmiştir (hafif derecede şüpheli). 2. bakı US'de saat 1 hizasında, duktal trase boyunca devam eden hipoekoik doku alanları izlenmektedir. kesitlere dahil 2 aksilla doğaldır.
Sonuç: sol memede BIRADS 3 solid kitleler, her iki memede kistler ve non-spesifik odaksal kontrast tutulumları, her iki memede BIRADS 4A odaksal heterojen kontrast tutulumu ve solid kitle.bu lezyonların içinde US eşliğinde iğne biyopsisi önerilir.

Beğendim      mely      18.9.2014 - 08:40

Reklamlar