esra8615 (1)MEME PATOLOJİ SONUCU-ACİL CVP LÜTFEN

TANI:SOL MEME SAAT 7 HİZASI KOR BİYOPSİ
1-İNVAZİV LOBÜLER KARSİNOM,TUBULUS YAPISI3,NÜKLEER PLEOMORFİZİM2,MİTOTİK İNDEKS1,TOPLAM SKOR6,SONUÇ GRADE 2
2-İNTRADUKTAL KARSİNOM KRİBRİFORM TİP,İNTERMEDİATE NÜKLEER GRADE
3-İNTRADUKTAL MİKROKALSİFİKASYONLAR

Devamını Oku      Cevaplar 1      esra8615      17.9.2015 - 15:40

Reklamlar