deniz22 (1)PET tahlil sonucu

BULGULAR :
06.06.2013 tarihli PET/BT görüntülemesi ile karşılaştırmalı değerlendirme yapılmıştır.
Opere sağ meme ca'lı olguda, sağ meme glandüler yapılarında ve sağ meme cildinde uygulanan tedavilere sekonder ılımlı metabolik aktivite
artışları izlenmiştir.
Her iki meme ve her iki aksillada hipermetabolik lezyon/lenf nodu saptanmamıştır...

Devamını Oku      Cevaplar 1      deniz22      7.5.2014 - 15:23

Reklamlar